Történetünk

A Református Montessori Iskola 2000 szeptemberében nyitotta meg kapuit a 10-es Számú, Kolozsvár-Tóvidéki Református Gyülekezet keretében. Olyan hívő református szülők és tanárok hozták létre, akik hittek abban, hogy a változó világba született gyermekeiknek szilárd keresztyén értékrendre és Istenbe vetett élő hitre, ugyanakkor kritikus, kreatív, autonóm gondolkodásra van szüksége. Célkitűzéseik megvalósításához gyermekre szabott, cselekvésközpontú, érdeklődés-vezérelt módszer után kutattak, és így akadtak rá a Maria Montessori által kifejlesztett pedagógiai rendszerre.

2000 óta sokat változott-alakult iskolánk pedagógiai arculata, de hitvallásunkhoz, értékeinkhez, amelyekkel indultunk, és amelyek az évek során mind inkább kikristályosodtak, változatlanul ragaszkodunk, és hiszünk bennük. Iskolánk mint intézmény ugyanakkor mostanra kinőtte az alapító Tóvidéki Református Gyülekezet jogi kereteit, ezért a 2010/2011-es tanévtől már a szülők és tanárok által létrehozott Pro Schola Montessori Egyesület részeként folytatja tevékenységét. A gyülekezet mint szellemi-lelki háttér továbbra is iskolánk fő támogatója, partnere marad.

Nem vagyunk hagyományos értelemben vett magániskola, ezért a tandíj meghatározásánál nem az egy gyermekre jutó költség összegéből indulunk ki, hanem a hozzáférhetőséget tartjuk szem előtt, hogy a gyermekek, családok minél szélesebb köre részesülhessen a Montessori módszer és a keresztyén nevelés áldásaiban. Az iskola működése így nagymértékben köszönhető azoknak a támogatóinknak, akik szellemi tőkét látnak munkánkban, és anyagilag is hozzájárulnak az intézmény fenntartásához.

A Református Montessori Iskola a jövőben is olyan keresztyén közösség kíván lenni, amely a Montessori-pegadógia elvei és eszközei által részesíti diákjait minőségi oktatásban. Bízunk benne, hogy egyre többen felismerik azokat az értékeket, amelyeket iskolánk képvisel, és érdemesnek tartják munkánkat tevékenyen támogatni, valósan előmozdítva egyúttal a sokat hiányolt, és oly sokak által áhított oktatási reformot is.

Tálentum Református Iskola