A montessori pedagógiáról

Maria Montessori élete

 • 1870. augusztus 31-én született Chiaravalle városban, Olaszországban
 • 1896-ban az ország első női orvosa
 • 1898-tól gyógypedagógiai intézetet vezet, majd lélektani, fiziológiai és pedagógiai tanulmányokat folytat, filozófiai és természettudományi doktorátust szerez
 • 1904-től a római egyetem pedagógiai antropológia tanára
 • 1907 januárjában Rómában megnyitja a “Casa dei Bambini”-t 3-6 éves gyerekek számára
 • 1909-től nemzetközi képzéseket szervez
 • 1913-ban és 1915-ben nagysikerű látogatásokat tesz az Egyesült Államokban. Egymás után nyílnak a Montessori intézetek szerte a világon
 • 1916-ban Barcelonába költözik, ahol valláspedagógiai kísérleteket folytat
 • 1929-ben megalapítja a Nemzetközi Montessori Szövetséget (Association Montessori International) Amszterdam székhellyel
 • 1936-ban Hollandiában telepedik le, kialakítja a békére nevelés és a kozmikus nevelés koncepcióját idős kora ellenére számos nemzetközi konferencia előadója, több egyetem választja díszdoktorává
 • három ízben jelölik béke Nobel-díjra
 • 1952-ben, 82 évesen hal meg

Gyermekantropológiai és pszichológiai alapelvek

A gyermek:

 • saját személyiségének építőmestere
 • szabadságra született lény
 • öntevékenysége során, a “figyelem polarizációja” révén tanul
 • fejlődése visszafordíthatatlan szenzibilis periódusok során valósul meg, belső terv szerint:
  • 0-3 év: az érzékszervi tapasztalatok spontán “abszorbeálása”
  • 3-6 év: a tudat fejlődése, az én és az akaraterő megjelenése
  • 7-12 év: a világra való nyitás, tudásvágy, a dolgok okai iránti érdeklődés
  • 12-18 év: önálló döntések, a felnőttkor társadalmi szerepe, igazság és az emberi méltóság iránti érdeklődés

A tanár:

 • háttérben tevékenykedő “szervező-irányító”
 • a gyermek alapos, módszeres megfigyelője
 • a stimuláló környezet kialakítója
 • segítő, az akadályok elhárítója
 • kísérő: szükség esetén ellenőriz, figyelmeztet, korrigál

Didaktikai-módszertani alapelvek

 • aktív önálló tanulás
 • előkészített környezet:
  • gyermekre szabott
  • motiváló
  • rendezett, szép
  • választási és mozgásszabadság ésszerű korlátokkal
 • Montessori eszközök:
  • aktivizáló jelleg
  • célszerűség
  • egymásra épülés
  • esztétikusság
  • önellenőrzési lehetőség
 • egyéni napi vagy heti munkaterv
 • kozmikus nevelés – ökológiai szemléletmód
 • csendgyakorlat
 • munkafegyelem – önfegyelem
 • a továbbfejlődés útját megjelölő, egyéni, szöveges értékelés
 • szociális integráció – vegyes életkori és képességbeli tanulócsoportok

Tálentum Református Iskola